torsdag 7. juni 2012

Småsnakk

"Anna" sier mamma. "A-na."
"Papa" sier Anna.
"Pappa?" spør mamma.
"Mama," sier Anna.
 "Mamma?" spør mamma.
"Papa." sier Anna.

Og slik går nå dagene. Litt sammen. Litt hver for seg. Og veldig, veldig fort.